Közgyűlési Meghívó

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtárs!

A Társaság elnöksége az Alapszabály 18.) pontja alapján közgyűlést hívott össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Közgyűlés helye: Központi Nyomozó Főügyészség díszterme, Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. fszt.

Ideje: 2018. április 27., 14 órai kezdettel.

Amennyiben fenti időpontban a közgyűlésen a rendes tagság 50 %-a + 1 fő egyidejűleg nem jelenik meg, abban az esetben a megismételt közgyűlésre, változatlan helyszín mellett 2018. május 11-én 14 órai kezdettel kerül sor. Felhívom a figyelmet, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlés napirendje:

1.)    Elnöki beszámoló (dr. Kádár Pál)
2.)    Felügyelő bizottsági jelentés (dr. Ettig Antal)
3.)    Pénzügyi beszámoló és a költségvetési terv elfogadása (Sáradi Gyöngyi)
4.)    2018. évi kutatási terv (dr. Farkas Ádám)
5.)    2018. évi HM támogatás felhasználása (dr. Kádár Pál)
6.)    HVK Tudományos Kutatóműhellyel együttműködési megállapodás (Dr. Kádár Pál)
7.)    Beszámoló a 2017. évi tagsági változásokról, megemlékezés elhunyt tagtársakról
(dr. Csiha Gábor)
8.)     Alapszabály módosítása (dr. Bögöly Gyula)
9.)    A Felügyelő Bizottság tagjainak választása (dr. Csiha Gábor)
10.)       Elnökségi tag választása (dr. Csiha Gábor)

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, illetve közzétételétől számított 3 napon belül a társaság tagja az elnökségnél kezdeményezheti a napirend kiegészítését, annak indokolásával.

Budapest, 2018. április 18.

Dr. Kádár Pál dandártábornok sk.
a társaság elnöke