Közgyűlési meghívó

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2016. február 05-é n 14.00 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa Budapest, II. ker., Fő u. 70-78. II. emelet III.sz tárgyaló.)

Javasolt  napirendi pontok:

  1. Elnöki beszámoló a társaság 2015. évi tevékenységéről.

      (Dr. Székely György nyá.ddtbk.  elnök)

  1. Beszámoló a társaság 2015. évi pénzügyi helyzetéről. A 2016. évi pénzügyi terv előterjesztése.

      ( Sáradi Gyöngyi ftörm. gazdasági felelős)

  1. Felügyelő és Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója a 2015. évi pénzügyi ellenőrzés tapasztalatairól.

      (Dr. Ettig Antal ezds.  FEB. elnök)

  1. A Társaság 2015. évi kutatási tervében meghatározottak teljesülése és a tervezett 2016. év kutatási program témái.

      ( Dr. Kádár Pál ddtbk. elnökségi tag)

  1. Titkári tájékoztató a társasági tagjainak számáról és a tagdíjfizetésről.

     ( Dr. Csiha Gábor alez. titkár)

  1. Tájékoztató a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle aktuális kérdéseiről.

     ( Dr. Hautzinger Zoltán főszerkesztő)

  1. Egyebek (emlékérem, tagi tájékoztatók a munkaköreikkel összefüggő kutatásaikról, stb.

 Amennyiben a 2016. február 05-én  14.00 órai kezdettel meghirdetett közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel szavazatképtelen, akkor 15 napon belül az Alapszabály 20. pontjára figyelemmel, ismételt közgyűlést hívok össze változatlan helyszínre,2016.február 12én 14 óraikezdettel amelyen, az eredeti napirendben szavazáshoz kötött pontokban, a szavazás a megjelentek létszámától függetlenül érvényes.

A közgyűlési meghívó kézbesítését követő három napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokainak megjelölésével.

A közgyűlésen az elnökségi tagok részvétele kötelező.

Kérem, hogy az egyesületünk rendezvényein vegyen részt, és amennyiben a 2015-2016 évi tagdíjfizetési kötelezettségének még nem tett volna eleget (3.000 Ft), akkor az összeget Unicredit Bank 10900011-00000009-70990002 számlaszámára (2016. március 15-ig) befizetheti, vagy a közgyűlés szünetében a gazdasági felelősnél azt rendezheti.

 A napirendi pontok fontossága miatt, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2016. január   12-én.

Tisztelettel:

 Dr. Székely György nyá.ddtbk.  s.k.

elnök