Workshop a katonai ügyészek által gyakorolt átalános és törvényességi felügyeleti jogról

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Társaságunk 2018. június 1-jén workshop-ot szervezett a Központi Nyomozó Főügyészség épületében, amely a katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti jogának alkalmazási tapasztalatait tárgyalta át jogtörténeti aspektusból az állam fegyveres szervezeteinél.

Az előadások sorát Dr. Szabó István nyá. r. alezredes úr kezdte meg, aki a második világháború utáni katonai ügyészi szervezet és hatáskörök átalakulását mutatta be egészen 1989-ig. Felszólalásában részletesen ismertette a katonai ügyész felügyeleti jogkörének evolúcióját, amelynek során saját pályájának tapasztalatait is megosztotta az összegyűltekkel.

Alezredes úr beszámolóját Dr. Ettig Antal nyá. ezredes. úr előadása követte, aki szintén volt katonai ügyészként saját tapasztalatait is felhasználva mutatta be az 1990 utáni időszakra vonatkozóan a katonai ügyészi felügyeletet. Prezentációjában kitért az ügyészi felügyelet nehézségeire, azok változatos jellegére és szükségszerűségére a szervezet megfelelő működésének fenntartása területén.

Az előadásokat követő beszélgetés keretében a megjelentetek egyértelműen kiálltak a katonai ügyész felügyeleti jogköre mellett, és hangsúlyozták annak a hiányából eredő anomáliákat a katonai karakterű szervek hétköznapi működése során.