Vélemények a katonai jog világából

A “Vélemények a katonai jog világából” című elektronikus periodika mindazokat a szakmailag releváns közleményeket felöleli, amelyek terjedelmi, vagy műfaji szempontok szerint nem illeszthetők be a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlébe. Ezzel a sorozattal a Társaság elnöksége olyan hosszabb-rövidebb elemzéseknek, interjúknak, vagy akár visszaemlékezéseknek és úti beszámolóknak kíván teret engedni, amelyek a katonai jog egyes kérdéseivel foglalkoznak.

A sorozat impresszuma

Vélemények a katonai jog világából

Kiadó
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

Székhely
1055 Budapest, Markó u. 27. III. em. 13-18.

Felelős kiadó
dr. Kádár Pál PhD. elnök

Sorozat szerkesztő
Dr. Farkas Ádám PhD. főhadnagy

Honlap
http://hadijog.hu/vkj

Email
dradamfarkas[kukac]gmail.com

ISSN
2416-1365

2015/1. Medveczky Mihály: A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből

2015/2. Pap Júlia: Társszervekkel való együttműködés jogi aspektusai a válságkezelés során, különös tekintettel a rendőrségre

2016/1. Farkas Ádám: Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrejöttének szervezet- és személyzet-története Szakály Sándor tollából

2017/1. Kassai László: A katonai szolgálatról általában

2018/1. Farkas Ádám: Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről

2018/2. Kovács István: A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai

2018/3. Farkas Ádám: Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához

2018/4. Kassai László: A katonai szolgálati fegyelmi jog főbb vonásai

2019/1. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás

2019/2. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai

2019/3. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. – Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján

2019/4. Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben

2020/1. Pechnyó Péter – Petruska Ferenc: A török határnyitással növekvő migrációs nyomásra adható határválaszok

2020/2. Pechnyó Péter: A járvány selyemútja – a COVID-19 terjedésének elemzése

2020/3. Kelemen Roland: A biztonsági környezet átalakulása a hosszú 19. században