Tudástár

 A TUDÁSTÁR felületén a társaság tagjainak katonai jogi, hadijogi, illetve a különböző társ- és segédtudományok körében írt tanulmányait, publikációit, vagy műveik összefoglalóit tesszük közzé. A felület frissítése jelenleg szünetel, a Társaság által is közzétett új megjelenések a hírfolyamban érhetők el.

 

 A Társaság céljaihoz köthető közlemények

FARKAS Ádám: Az Európai Integráció védelmi aspektusa. Áttekintés és gondolatok a közös biztonság- és védelempolitika története, jelene és jövője kapcsán. (Konferencia tanulmány, SZE DFK 2011.)

FEJES Erik: Szólásszabadság és érdekvédelem a fegyveres erők és a rendészeti testületek működésében (Ügyészek Lapja 2011. évi 6. szám) (10. Budapesti Nemzetközi Katonai Büntetőjogi Konferencia vitaindító előadása)

KÁDÁR Pál: A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái (Ph.D. értekezés – ZMNE 2009.)

FARKAS Ádám: A katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás helye, szerepe és létjogosultsága az állam és társadalom rendszereiben (Hadtudomány 2012. évi elektronikus szám)

HAUTZINGER Zoltán: A katonai büntetőjog fogalma és forrásai (Hadtudomány 2008. évi elektronikus szám)

VARGA Attila Ferenc: A fegyveres erő alkalmazása az ENSZ békefenntartó műveletek során (Hadtudomány, 2012. évi elektronikus szám)

FARKAS Ádám: Jogtörténeti adalékok a büntetőkodifikáció katonai büntetőjogi kérdéseihez (Hadtudomány 2012. évi 1-2. szám)

HAUTZINGER Zoltán: A büntető eljárásjog alapelveinek hatása a katonai büntető eljárásra (Miskolci Jogi Szemle 2009. 1. szám)

KÁDÁR Pál: A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái – Gondolatok egy doktori értekezés kapcsán (Hadtudomány 2011. évi elektronikus szám)

HAUTZINGER Zoltán: Büntetőeljárás a terrorizmus árnyékában (KBH Szakmai Szemle 2006. 2. szám 33-43.o.)

GAÁL János: A magyar katonai jog és annak kezdetei

FARKAS Ádám: Adalékok az 1912. évi katonai jogalkotás történetéhez (szerkesztett előadás)

VARGA Attila Ferenc: Gondolatok a robotok alkalmazásának hadijogszerűségéről (Sereg Szemle 2013/4. szám 82-102. o. )

VARGA Attila Ferenc: Pro és kontra a robotok és más, önműködő technikai eszközök katonai alkalmazásával kapcsolatban ( Hadtudomány, 2013. évi 1. elektronikus szám)

VARGA Attila Ferenc: A drónok, mint a kockázatmentes hadviselés eszközei (Hadtudományi Szemle  2013/2., pp. 44-58.)

HAUTZINGER Zoltán: A katonai büntetőjogi fogalmának metamorfózisa (Mészáros Ádám (szerk.): Fiatal büntetőjogászok az új büntető törvénykönyvről, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, Szeged, 2014. 34-38. o.)

FARKAS Ádám: Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I. kötet (Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság – Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégiuma, Budapest-Győr, 2014.)

FARKAS Ádám: Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) II. kötet (Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság – Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégiuma, Budapest-Győr, 2014.)

VARGA Attila Ferenc: Nemzetközi küzdelem a szomáliai kalózkodás ellen (Rövidített változatHadtudomány 2011/1-2., 91-98. o.; Teljes változat: Hadtudomány, 2011. elektronikus szám)

VARGA Attila Ferenc: A békeműveletek végrehajtási szabályai és a parancsnoki döntéshozatal korlátai (Hadtudomány 2010/1-2.  44-49. o.)

ALMÁSI Ferenc, CSERY-SZŰCS Péter: A jogi képzés helyzete a katonai oktatásban (Szerkesztett előadás)

FARKAS Ádám: A fegyveres védelem mint állami alrendszer és annak szabályozási sajátosságai

FEJES Erik (szerk.): Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései

—————————————————————————

A Legfőbb Ügyész által Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos pályázatra benyújtott tanulmányok

FEJES Erik: A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél

CSIHA Gábor: A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX-XXI. században (Rendvédelem-történeti Füzetek 2011. 23. szám)

FARKAS Ádám: A katonai bűncselekmények törvényi szabályozásának módosulásai a XX. században és egy lehetséges változtatási javaslat

FEJES Erik: Méltatlansági eljárás a fegyveres és rendvédelmi szervezetekben

—————————————————————————

100 éves a honvéd ügyész – konferencia előadások

CSIHA Gábor:  A honvéd ügyészség létrejötte és átalakulása 1945-1953.

SZÉKELY György: A katonai ügyészségek szervezete és működése 1953-1980 között

 

—————————————————————————

 A Társaság működését érintő úti beszámolók és eseményismertetők

TÓTH Gergely főhadnagy tallini úti beszámolója

TÓTH Gergely főhadnagy szöuli úti beszámolója

TÓTH Gergely főhadnagy rodoszi úti beszámolója

TÓTH Gergely főhadnagy quebeci úti beszámolója

TÓTH Gergely főhadnagy jereváni úti beszámolója

—————————————————————————