Spitzer Jenő munkájával megjelent a Bibliotheca Juris Militaris Sorozat III. kötete

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Spitzer Jenő tagtársunk munkájának eredményeként megjelent a Társaságunk által Bibliotheca Juris Militaris néven útjára indított sorozat harmadik kötete.

Az “Önvédelem versus terrorizmus” című kötet célja, hogy áttekintse és értékelje a nemzetközi jogi értelemben vett önvédelem és a terrorizmus elleni fellépés viszonyát, amelyen belül külön figyelmet szentel az olyan új típusú harceljárásoknak és technikáknak, amelyek a terrorizmus elleni “hadviselés” kigondolását követően a távolról történő semlegesítés kapcsán nyertek jelentős szerepet. A fiatal szerzőnek az elmúlt években több tanulmánya is megjelent a téma kapcsán, amelyek a jelen kötetben bővített, szerkesztett, átdolgozott módon köszönnek vissza és ezzel egy hosszabb kutatás, gondolkodás egységes összefoglalását adják.

A kötet innen letölthető.

SJ_B