Rendkívüli közgyűlés

Tisztelt Tagtársam!

Értesítelek, hogy az Alapszabály 10. § (3.) bek. alapján 2015. április 10-n 14.00 órai kezdettel az új Alapszabályt módosító rendkívüli közgyűlést hívok össze a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának Budapest II. ker. Fő u. 70-78. szám I. emelet II. számú tárgyaló termébe, melyre ezúton tisztelettel meghívlak.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Elnöki tájékoztató aktuális kérdésekről. (előterjesztő: Dr. Székely György nyá. dandártábornok)
  2. A gazdasági felelős 2014. évi pénzügyi beszámolója. A 2015. évi pénzügyi terv előterjesztése. (előterjesztő: Sáradi Gyöngyi ftörm.)
  3. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója. (előterjesztő: Dr. Ettig Antal ezds.)
  4. Az új Alapszabály módosítása. (előterjesztő: Dr. Székely György nyá. dandártábornok)
  5. Egyebek.

Amennyiben az így összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképtelen, úgy ugyanarra a helyszínre azonos napirendi pontokkal- az Alapszabály 10.§ /3/ bekezdésére figyelemmel – 2015. április 10-n 10 órai kezdettel, azonos napirendi pontokkal, ismételt közgyűlést hívok össze, amelyen a határozatképesség már a megjelentek számától független.

Budapest, 2015. március 31-én.

Tisztelettel: Dr. Székely György nyá. dandártábornok s.k.