Rendkívüli Közgyűlés

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2016. május 06-án 14.30 óraikezdettelrendkívüli tisztségviselő választóközgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Központi Nyomozó Főügyészség, 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. fsz. Díszterem).

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az Elnökség munkájáról. (Előterjesztő: dr. Székely György elnök.)

2./ Jelölő és szavazatszedő bizottsági tisztségviselők választása.

3./ Tudományos előadás: „ A katona, büntető anyagi jogi fogalma a magyar jogrendben „ ( Előadó: dr. Fejes Erik)

4./ Előterjesztés, a Társaság pénzügyi helyzetéről. ( Előterjesztő: Sáradi Gyöngyi gazdasági felelős)

5./ Titkári tájékoztató a társasági tagjainak számáról, tagdíjfizetésről, törlésről és döntés tagsági viszonyok felmondásáról. ( dr. Csiha Gábor ügyvivő titkár)

S z ü n e t

6./Tisztségviselő – a Társaság titkárának – megválasztása.

7./Egyebek.

Amennyiben, a 2016. május 06-án 14.30 órai kezdettel meghirdetett közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel szavazatképtelen, akkor 15 napon belül az Alapszabály 20. pontjára figyelemmel, ismételt közgyűlést hívok össze változatlan helyszínre, 2016. május 20-n 14.30 órai kezdettel amelyen, az eredeti napirendben szavazáshoz kötött pontokban, a szavazás a megjelentek létszámától függetlenül érvényes.

A közgyűlési meghívó kézbesítését követő három napon belül a tagok és az egyesületi szervek az elnökségtől, indokaik megjelölésével, a napirend kiegészítését kérhetik.

A rendkívüli közgyűlés indoka:

dr. Csiha Gábor titkár, vezető tisztviselő megbízatása 2016. március 30-n megszűnt.

Az Alapszabály 55. pontjára figyelemmel az Elnökség a megbízatás megszűnésétől számított kilencven napon belül tisztségviselő választó közgyűlést köteles összehívni.

Dr. Csiha Gábor feladatát az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb kilencven napig, ügyvivő vezető tisztségviselőként köteles ellátni.

Kérem, hogy az egyesületünk rendezvényein vegyen részt, és amennyiben a 2016-2017 évi tagdíjfizetési kötelezettségének még nem tett volna eleget (3.000 Ft), akkor az összeget Unicredit Bank 10900011-00000009-70990002 számlaszámára befizetheti, vagy a közgyűlés szünetében a gazdasági felelősnél azt rendezheti.

A napirendi pontok fontossága miatt és arra is tekintettel, hogy határozatképtelenség esetén 15 napon belül ismételt közgyűlést kell összehívnom, megjelenésére feltétlenül számítok.

A közgyűlésen az elnökség tagjainak részvétele kötelező.

Budapest, 2016. április 18-án.

 

Tisztelettel:

Dr. Székely György sk.