Megjelent: Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai

  • Post author:
  • Post category:Hírek
Speciális kiadványt mutattak be a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban november 9-én, szerdán. A Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai című könyvet dr. Firicz László, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára méltatta.

A kötetet a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság ötlete és javaslata nyomán, a Zrínyi Kiadón keresztül a Honvédelmi Minisztérium jelentette meg. Ahogyan a szerkesztők, dr. Kádár Pál dandártábornok és dr. Farkas Ádám főhadnagy arra felhívták a figyelmet: a honvédelmi jog az állam- és jogtudományok egy különlegesen speciális területe, kutatása és oktatása mégis a periférián mozog. A kötet ezért hiánypótlónak tekinthető, hiszen a történeti alapoktól a szervezeti, igazgatási, vezetési-irányítási, valamint nemzetközi jogi kérdéseken át egészen a különleges jogrend szabályozásáig tekinti át azokat az területeket, amelyeken a honvédelmi közjog alapszik.


Az eseményen – amelyen dr. Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó megbízott vezetője köszöntötte a résztvevőket – dr. Firicz László, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára méltatta a kötetet. „Hiánypótló, hiszen aki csak kicsit is érdeklődik a terület iránt, annak a száraz szakszöveg mellett is izgalmas lesz megismerni kereteink, kötelességeink, lehetőségeink rendszerét” – mondta Firicz László.

Az államtitkár kiemelte: a könyv lényege a gondolatébresztő, nem egy esetben vitaindító gondolatokban rejlik. „Nem baj, ha gondolkodásra, kritikák megfogalmazásra inspirál. Ennél nagyobb dicsérettel egy kiadványt nem lehet illetni” – fogalmazott.

Firicz László rámutatott: a kötet aktualitását mi sem jelzi jobban, mint hogy a védelmi igazgatás felülvizsgálata stratégiai pont dr. Simicskó István honvédelmi miniszter programjában. „Ez a munka éppen a közelmúltban kezdődött meg, s ez a kötet támaszul, segítségül szolgálhat az ezzel foglalkozó szakembereknek, amiért köszönet illeti a szerzőket és szerkesztőket” – fejezte be beszédét a minisztérium közigazgatási államtitkára.

Dr. Csiha Gábor alezredes, a Magyar Hadijogi Társaság képviselője köszöntőjében rámutatott: a társaság kiváló kapcsolatot ápol a Honvédelmi Minisztériummal és a Zrínyi Kiadóval is. Az együttgondolkodás gyümölcse a most bemutatott tanulmánykötet is, amelynek ötlete a társaságtól származik, de a kivitelezés és a szerkesztési munka koordinációját a minisztérium szakemberei, elsősorban Kádár Pál dandártábornok végezte. Az alezredes reményét fejezte ki, hogy a kiadvány csak az első a jövő közös munkája során megjelenő kötetek sorában.

Dr. Kádár Pál dandártábornok, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály vezetője, a kötet egyik szerkesztője elmondta: kevés olyan művel találkozni, amely a katonai jog teljes spektrumát felölelné. Innen jött egy gyűjteményes válogatás ötlete. A tábornok a kiadvány kapcsán a komplexitást, a jogi területek összetettségének bemutatását emelte ki. „A szabályok rendszerismerete, közös értelmezése nélkül a védelmi igazgatás nem tudna működni. Ebben a kötetben tisztán, érthetően mutatjuk be a katonai jog alappilléreire támaszkodva a napi munkához is nélkülözhetetlen jogtörténetet és szabályrendszereket” – mondta.

A kötet szakmai ajánlásában dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség folyamatos fejlődésének és gyakori önvizsgálatának szükségességére hívja fel a figyelmet. Mint fogalmazott, ez elképzelhetetlen a jogszabályi és alacsonyabb szintű normatív alapok időszakos felülvizsgálata és fejlesztése nélkül, hiszen az állam és a jog folyamatosan változik, ami kihat a honvédelem ügyére is. „Ahhoz azonban, hogy meg tudjuk vizsgálni, honnan jöttünk, hol tartunk, és merre kívánunk továbbhaladni, elkerülhetetlenül szükséges, hogy különlegesen képzett, a honvédelem jogára és igazgatására szakosodott elméleti és gyakorlati szakemberek szakmai és tudományos megállapításaira támaszkodjunk a koncepciók megalkotásakor. Ilyen megállapításokat közöl ez a tanulmánykötet” – írja a miniszter ajánlásában.

(A cikk forrása a honvedelem.hu; http://www.honvedelem.hu/cikk/60321 )