Megjelent Farkas Ádám “Tévelygések fogságában?” című tanulmánykötete

  • Post author:
  • Post category:Hírek

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával 2016. májusában megjelent tagtársunk, dr. Farkas Ádám főhadnagy úr “Tévelygések fogságában? Tanulmányok az állam fegyveres védelmének egyes jogtani és államtani kérdéseiről, különös tekintettel Magyarország katonai védelmére.” című tanulmánykötete. A kötet több a szerző által már közölt, de átdolgozott és bővített tanulmányából, valamint ezidáig nem publikált közleményeiből épül fel.

Dr. Farkas Ádám főhadnagy tanulmánykötetének eszmei irányultságát jól tükrözik a szerző által választott mottók. Elsőként a Tolsztojtól vett idézet hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy a szerző szerint a régi koncepciók és elképzelések menthetetlenül elavultak, s így a napról-napra – negatív irányba – változó biztonsági környezetben új irányok és új szabályok is kellenek a fegyveres védelem terén. Ezt azonban kiegészíti a szerző, mikor John Keegan-t idézve másik mottójában rögzíti, hogy „… az olyan világ, amelyben nem léteznek hadseregek – fegyelmezett, engedelmes, törvénytisztelő hadseregek –, lakhatatlan volna…”

Ebből érezheti az olvasó, hogy a szerző az új kihívásokhoz jogállami, haladó módon igazodó fegyveres védelem mellett tör lándzsát, méghozzá sürgetve a rendszerszintű és elméleti aspektusokra is kiterjedő állam- és jogtudományi háttérmunkát a szabályozás és a reform mögött.

A változást sürgetve a szerző előszavában úgy fogalmaz: „Napjaink történelmi szituációjában tehát mindennél aktuálisabb Tolsztoj mottóként választott sorainak parafrazálása: a fegyveres védelemről alkotott korábbi állami és jogi koncepcióink és megoldásaink menthetetlenül elavultak. Ha ezen elavultság ellen nem teszünk, akkor a mulasztásunk árát ma már túlzás és demagógia nélkül mondhatjuk: vérrel és megszokott biztonságunk standardjainak feláldozásával fizetjük meg, s csak követői és kárvallottjai, de nem formálói leszünk az eseményeknek. Fukuyama gondolataival zárva: »A politikai intézmények sokszor lassú, fájdalmas fejlődésének mozgatója, hogy az egyes emberi társadalmak igyekeznek kollektíven fellépni az őket körülvevő környezet megregulázása érdekében. Politikai hanyatlás akkor következik be, amikor a politikai rendszereknek nem sikerül alkalmazkodniuk a változó körülményekhez.« Döntenünk kell tehát, hogy a fejlődés, vagy a hanyatlás útját választjuk…”

A kötet elektronikus úton a képre kattintva érhető el.