Megjelent: Corpus Juris Militaris Hungarici II.

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Dr. Farkas Ádám főhadnagy és dr. Kelemen Roland szerkesztésében és Társaságunk kiadásában megjelent a Corpus Juris Militaris Hungarici II. kötete, amely Magyarország katonai védelmét érintően adja közre az 1867 és 1919 között jelentősebbnek ítélt törvényeket. A jogforrás válogatás elsődleges célja egy helyen, egy sorozatban közölni a magyar törvénytárból a katonai védelmet meghatározó jelentősebb törvényeket és ezzel hosszú távon megalapozni a katonai tárgyú jogforrások válogatott közlését, egy erre irányuló adatbázis kialakítását és végső soron a hazai katonai jog történetével foglalkozó kutatások támogatását.