Meghívó: Közgyűlés

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársam!

Értesítelek, hogy az Alapszabály 10. § (3.) bek. alapján 2014. szeptember 19-n 14.00 órai kezdettel éves beszámoló, és új Alapszabályt elfogadó közgyűlést hívok össze a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának Budapest II. ker. Fő u. 70-78. szám I. emelet II. számú tárgyaló termébe,  melyre ezúton tisztelettel meghívlak.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Hadijogi képzés az első világháború időszakában. (előterjesztő: Dr. Almási Ferenc önk.t. alez.)
2. Elnöki tájékoztató a Társaság 2014. évi tevékenységéről. (előterjesztő: Dr. Székely György nyá. dandártábornok)
3. A gazdasági felelős 2014. évi pénzügyi beszámolója. A 2015. évi pénzügyi terv előterjesztése. (előterjesztő: Salamonné Sáradi Gyöngyi ftörm.)
4. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója. (előterjesztő: Dr. Hildenbrand Róbert nyá. hb. ezds.)
5. Az új Alapszabály elfogadása. (előterjesztő: Dr. Székely György nyá. dandártábornok)

S Z Ü N E T

6. Tájékoztató a társaság honlapjáról és az elektronikus folyóiratunkról. (előterjesztő: Dr. Hautzinger Zoltán, dr. Farkas Ádám  szerződéses hadnagy)
7. Az 1867-1914 közötti időszak katonai büntető jogalkotásának természetrajza. (előterjesztő: dr. Farkas Ádám  szerződéses hadnagy)
8. A 2015. év első félévi kutatási tervének elfogadása. (előterjesztő: Dr. Kádár Pál ezredes)
9. Tagfelvételek. (előterjesztő: Dr. Csiha Gábor alez.)
10. Egyebek.   Elismerő Oklevél, Emlékérem. (előterjesztő: Dr. Székely György nyá. dandártábornok.)

Amennyiben az így összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképtelen, úgy ugyanarra a helyszínre azonos napirendi pontokkal- az Alapszabály 10.§ /3/ bekezdésére figyelemmel – 2014. szeptember 19-n 15 órai kezdettel ismételt közgyűlést hívok össze, amelyen a határozatképesség már a megjelentek számától független.
Budapest, 2014. szeptember 6-án.

Tisztelettel:

Dr. Székely György nyá. dandártábornok s.k.
elnök