Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai

  • Post author:
  • Post category:Hírek

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 20 éves fennállásának tiszteletére a Zrínyi kiadó lehetővé tette Társaságunk számára, hogy a Társaságunk által 2016-ben kezdeményezett és a Zrínyi kiadó gondozásában megjelent “Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai” című kötetet online, ingyenesen elérhetővé tegyük, ezzel is tisztelegve Társaságunk fennállása, valamint régre nyúló tudományos és tudományszervező munkája. A kiadó nevében a megtisztelő támogatásról dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy úr tájékoztatta dr. Kádár Pál dandártábornok urat, Társaságunk elnökét, ezzel is mutatva azt a támogatást, amely Társaságunk munkáját a Honvédelmi Minisztérium és a Zrínyi kiadó részéről is érződik Társaságunk irányában.