Közgyűlési meghívó

  • Post author:
  • Post category:Egyéb

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2021. november 3-án 17.00 órai kezdettel Alapszabály módosító és részleges tisztújító közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt. 9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent (Alapszabály 19. pont).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, azonos napirenddel 2021. november 12-én 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes (Alapszabály 20. pont).

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton a till.szabolcs@hm.gov.hu vagy tillszabolcs@gmail.com értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni / esetleges távolmaradásának indokát.

A közgyűlésen a Társaság vezető tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2021. I-III. negyedévi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)

2./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásának időarányos helyzetéről (Dr. Sáradi Gyöngyi)

3./ Döntés a befizetési elmaradásban lévő tagtársak tagsági viszonyának határidővel történő felmondásáról (Alapszabály 63. pont)

4./ Az Alapszabály módosítása – elektronikus meghívóhoz csatolva (Dr. Till Szabolcs)

5./ Egyesületi tisztségviselők megválasztása.
Megjelenésére feltétlen számítok!
Budapest, 2021.október 21-én

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok sk.
a Társaság elnöke