Közgyűlési meghívó

  • Post author:
  • Post category:Egyéb

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2021. június 25-én 14.30 órai kezdettel beszámoló és tisztújító közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt. 9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. (Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2021. július 2-án 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2020. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)
2./ Titkári beszámoló a 2020. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2020. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2021. évi költségvetéséről. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2020. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám PhD, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2020. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2021. évi kutatási tervéről, pénzdíjas tudományos pályázat meghirdetéséről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál)
9./ Schultheisz Érem adományozása posztumusz Soós László részére
10./ MKJHT elnökségi tag (titkár) választás
11./ Emléktárgy adományozása leköszönő elnökségi tag részére

Megjelenésére feltétlen számítok!

Budapest, 2021.június 8-án

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok sk.
a Társaság elnöke