Közgyűlési meghívó

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2020.február 21-én 14.30 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus „ A” épület VIII. emeleti Bolyai-terem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt.9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. ( Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2020.február 28-án 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2019. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál PhD)
2./ Titkári beszámoló a 2019. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2019. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2020. évi költségvetéséről. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2019. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám PhD, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2019. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2020. évi kutatási tervéről, pénzdíjas tudományos pályázat meghirdetéséről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál PhD)
9./ A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle főszerkesztőjének tájékoztatója a 2019 év szerkesztőségi tevékenységéről. (Dr. Hautzinger Zoltán PhD)
10./ Tagfelvétel, tagsági viszony megszüntetése és egyebek. (Dr. Csiha Gábor)
Kérem, hogy a Társaság közgyűlésén aktívan vegyen részt. A 2019. évtől hatályos 5.000.-Ft tagdíj a helyszínen az elnökség pénzügyekért felelős tagjánál befizethető. Az új egyesületi kitűző és egyéb ajándéktárgyak a helyszínen kerülnek kiosztásra.

Megjelenésére feltétlen számítok!
Budapest, 2020.február 03-án

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD sk.
a Társaság elnöke