Közgyűlési meghívó

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársam!

Az Alapszabály 17./ pontja alapján a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság (székhelye: Budapest Markó u. 27. III. em. 15-17/a.) alapszabály módosító közgyűlését 2019. november 8-án 14.30 órai kezdettel összehívom, ennek helyszíne a Központi Nyomozó Főügyészség (Budapest Könyves K. krt. 38.) földszinti tanácskozó terme, mely közgyűlésre tisztelettel meghívom Önt.

Napirend:

1./ Elnöki tájékoztató a Társaság 2019. évi működéséről. (dr. Kádár Pál)

2./ Titkári tájékoztató a társasági címer és bélyegző tervezetek előválasztásának lebonyolításáról. (dr. Csiha Gábor)

3./ Minősített szavazás az Alapszabály 3./ pontja – társasági címer – és 4./ pontja – társasági pecsét – megváltoztatásáról.

4./ Az elnökség tagjainak szakterületi beszámolói a 2019. év eredményeiről. (dr. Sáradi Gyöngyi, dr. Bögöly Gyula, dr. Fejes Erik, dr. Farkas Ádám)

Az Alapszabály 19./ pontja értelmében a közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képező szavazásra jogosult megjelent. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lesz, az ismétlő közgyűlést azonos helyszínre és napirenddel 2019. november 15-én 14.30 órai kezdettel újból összehívom, az Alapszabály 20./ pontja értelmében.

Az elnökség tagjainak részvétele az Alapszabály 28/i. pontja alapján kötelező.

Kérem, hogy megjelenésével segítse elő a Társaság hatékony működését. Esetleges távolmaradásáról a Társaság titkárát a csiha.gabor@mku.hu email címen előzetesen értesíteni szíveskedjék.

Budapest, 2019. október 25.

Tisztelettel:

dr. Kádár Pál PhD. dandártábornok sk
a Társaság elnöke