Közgyűlési Meghívó

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2019. február 15-én 15.00 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Központi Nyomozó Főügyészség tanácsterme (Budapest, VIII., kerület Könyves Kálmán krt. 38. fszt.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. ( Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2019. február 22-én 15.00 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2018. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)
2./ Titkári beszámoló a 2018. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2019. évi költségvetéséről. (Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2018. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2018. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2019. évi kutatási tervéről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál)
9./ A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle főszerkesztőjének tájékoztatója a 2018-2019. év szerkesztőségi tevékenységéről. (Dr. Hautzinger Zoltán)
10./ Egyebek.

Kérem, hogy a Társaság közgyűlésén aktívan vegyen részt. A 2019. évtől hatályos 5.000.-Ft tagdíj a helyszínen az elnökség pénzügyekért felelős tagjánál befizethető. A Schultheisz-emlékkötet a helyszínen kerül kiosztásra.

Megjelenésére feltétlen számítok!

Budapest, 2019. február 1.

Tisztelettel:

Dr. Kádár Pál sk.
a Társaság elnöke