Közgyűlési beszámoló

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Tagtársak!

Társaságunk az előzetesen megküldött meghívó szerint 2018. április 27-én 14:00-tól megtartotta közgyűlését, amely a megjelentek számára tekintettel nem volt határozatképes. Erre figyelemmel tisztelettel kérjük a tagtársakat, hogy az előzetesen 2018. május 11-én 14:00-ra azonos helyszínre összehívott közgyűlésen minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.

A Társaság elnöksége a megjelent tagtársakkal előzetesen megvitatta a Közgyűlés napirendjét, valamint a Társaság előtt álló aktuális kérdéseket és a határozatképtelenség ellenére egy konstruktív diskurzus alakult ki a megjelentek közül. Ennek fókuszában különösen a Társaság aktivitásának növelése, valamint az ez évre tervezett workshopok álltak, amelyek sorát a jelenlévők több témajavaslattal gazdagították.

A megjelent Tagtársak részvételét az Elnökség ez úton is köszöni, valamint május 11-én tisztelettel várja a Tagtársakat az ismétlő közgyűlés megtartásakor.