Katonai Jog és Igazságszolgáltatás

1970-ben megalakult a „Katonai Jog és Igazságszolgáltatás” – a Katonai Igazságügyi Szervek belső kiadványa – című folyóirat, melynek célja a területtel foglalkozó szakemberek gyakorlati tapasztalatainak, tudományos törekvéseinek általánosítása, belső közlése volt. Tekintettel arra, hogy folyóirat belső kiadvány volt, a szélesebb kutató közösség annak anyagáról hosszú időn át nem tudott, vagy azt sokáig nem tudta felhasználni, ami úgy a tudományos megítélést, mint a kutatás szempontjából hátrányosan hatott, miközben maga a folyóirat 1986-ig évi egy, illetve két számmal, rendkívül színes tartalommal folyamatosan megjelent.

Dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész úr, Társaságunk tiszteletbeli elnöke ezért javaslatot tett az Elnökségnek arra nézve, hogy a folyóirat példányainak beszerzését követően azok digitalizálását a Társaság vigye véghez és a folyóiratot – a korábbi szerkesztőbizottság elnökének engedélyével – tegye közzé az érdeklődő, kutatni vágyó közösség számára. Ezt a javaslatot az Elnökség támogatta, s az alábbi dokumentumokban ez úton teszi elérhetővé a folyóirat lapszámait, amihez a tisztelt érdeklődőknek hasznos időtöltést kíván.

Segítendő a kutatómunkát, dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy úr áttekintette az összes lapszámot, s azok tartalmáról egy áttekintő cikket közölt a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015. évi 1. számában, amely segítheti mindazok munkásságát, akik forrásként, érdekes olvasmányként tekintenek a Katonai Jog és Igazságszolgáltatás című folyóiratra.

1970. évi I. szám

1971. évi I. szám

1971. évi II. szám

1972. évi I. szám

1972. évi II. szám

1973. évi I. szám

1974. évi I. szám

1974. évi II. szám

1975. évi I. szám

1976. évi I. szám

1976. évi II. szám

1977. évi I. szám

1978. évi I. szám

1978. évi II. szám

1979. évi I. szám

1979. évi II. szám

1980. évi I. szám

1981. évi I. szám

1982. évi I. szám

1983. évi I. szám

1983. évi II. szám

1984. évi I. szám

1985. évi I. szám

1985. évi II. szám

1986. évi I. szám