A Szemle impresszuma

Főszerkesztő
Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD r. ezredes

Társszerkesztők
Dr. Csiha Gábor alezredes
Dr. Farkas Ádám PhD főhadnagy
Dr. Kelemen Roland

Felelős kiadó
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
1055 Budapest, Markó u. 27.

A kiadó képviselője
Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok, elnök

Megjelenik
Elektronikusan 6 havonta és évközi különszámokkal

ISSN
2064-4558

Közzététel helye
http://www.hadijog.hu/

A borítót tervezte
Czebe András (czprod.co@gmail.com)

A tanulmányokban foglaltak kizárólag a szerzők szakmai álláspontját tükrözik és azok nem azonosíthatók sem a szerkesztők, sem a kiadók állásfoglalásaként.

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.