Fejes Erik (szerk.): Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Ez úton tudatjuk a Tisztelt Tagtársakkal és Érdeklődőkkel, hogy tagtársunk, Dr. Fejes Erik százados szerkesztésében megjelent a “Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései” című válogatás kötet, amelyben egy helyen válnak elérhetővé Schultheisz Emil jelentősnek és nehezen elérhetőnek ítélt katonai büntetőjogi tárgyú cikkei és tanulmányai.

schultheisz kötet borító

A kötet a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában, a Honvédelmi Minisztérium anyagi támogatásával jelent meg és Társaságunk tervei szerint ünnepélyes keretek között, egy tudományos rendezvényen kerül bemutatásra 2018 első felében, amelyet követően elektronikus úton is elérhetővé válik honlapunkon. A kötet ismertetője röviden az alábbiakban ragadható meg:

„Schultheisz Emil a magyar katonai büntetőjog-tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, kinek művei, illetve időtálló gondolatai ma is meghatározóak a jogterületet érintő kutatásokban.

Kötetünkben e kiváló jogtudós születésének 120 éves évfordulója alkalmából válogattunk katonai büntetőjogi tárgyú tudományos értekezéseiből, bízva abban, hogy ezúton is hozzájárulhatunk a jogterület dogmatikai hátterének tudományos igényű megismeréséhez.”

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság