Dr. Kovács Tamás ny. altábornagy úr búcsúztatása

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Egybegyűltek!

Dr. Kovács Tamás altábornagy, volt katonai főügyész, volt legfőbb ügyész úrtól a barátok és a katonai ügyészek nevében búcsúzom.

Eltávozott barátunk, katonatársunk, parancsnokunk ismertetett katonai és ügyészi pályafutása 1965-ben vette kezdetét Szegeden a katonai ügyészségen. 1973-ban már megtisztelő nemzetközi feladatot kapott Dél-Vietnámban, ahol a háború lezárásban közreműködő Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság magyar szekció tagjaként részt vett a fogolycsere lebonyolításában. Később a Katonai Főügyészségre kapott kinevezést, majd 1986-1989 között már a Budapesti Katonai Ügyészséget vezette, magam is az ő parancsnoksága alatt kezdtem katonai ügyészi szolgálatom. Amikor 1990-ben legfőbb ügyész helyettessé és katonai főügyésszé nevezték ki, a rendszerváltozás után a honvédség tagjai közül elsőként vehette át tábornoki kinevezését a köztársasági elnöktől.

Katonai főügyészként sokoldalú tevékenységet fejtett ki az egységes ügyészi szervezet részeként működő katonai ügyészi szervezet érdekében. Tudományos igénnyel kutatta a katonai igazságszolgáltatás évszázados múltját. Nagy hangsúlyt fektetett a magyar jogi és ezen belül a katonai büntetőjogi hagyományok ápolására és sajátosságok megismerésére, hogy ezeket méltóképpen megőrizve, hatékonyan és magabiztosan vegyünk részt a hazai és a nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítésében.

A változó hazai jogszabályi környezetben, hazánk NATO és EU csatlakozásra történő felkészülése során, különösen a határainktól délre fellángolt fegyveres összeütközés árnyékában azon fáradozott, hogy a számunkra fontos szövetséges államokkal megfelelően tudjon együttműködni – a törvényesség, szakszerűség és időszerűség követelményeit biztosítva – a magyar katonai igazságszolgáltatás is.

Országos parancsokként gondosan ápolta a katonai csapathagyományainkat. A Rákóczi-szabadságharc korabeli modern haditörvényeihez és az 1912-ben kodifikált magyar katonai büntetőperrendtartáshoz kapcsolódó nemzeti hagyományokra alapozva vezették be a katonai ügyészek napját, az állomány csapatkarjelzést kapott, és a köztársasági elnök – a hazához, a nemzethez, az eskühöz és a csapathoz való kitartó hűség, valamint a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképeként – a Katonai Főügyészség részére csapatzászlót adományozott.

Széleskörű nemzetközi elismerést váltott ki hiánypótló szakmai kezdeményezése, az említett Budapesti Nemzetközi Katonai Jogi Konferencia-sorozat, amely 1993-2010 között – az Ügyészség, a Honvédség támogatásával és gyakran az Ügyészek Országos Egyesülete Kriminálexpó-rendezvényeivel együttműködve – rendszeresen öt földrészről vonzott szakmai közönséget, elsősorban a szövetséges és a nemzetközi műveletekben is együttműködő más államok katonai jogászait.

Céltudatos építkezése részeként 1997-ben alapítója, első elnöke, később tiszteletbeli elnöke volt a hazai katonai jogászokat és katonai igazságszolgáltatási szakembereket tömörítő, a brüsszeli székhelyű, 1956-ban alapított Nemzetközi Katonai Jogi és Hadijogi Társaság magyarországi tagszervezetének.

Sokoldalú oktatói és tudományszervező tevékenysége keretében mentora volt a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013-ban útra bocsátott periodikájának, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlének, ahol írásai most is elérhetőek. Több évtizedes erőfeszítései elismerésül Társaságunk a 2017-ben alapított Schultheisz Emil Emlékérmet adományozta részére.

A szakmai kapcsolatok kiteljesedését a már felsorolt vagy közismert hazai állami, hivatali és társadalmi díjakon túl, Lengyelországtól Brazíliáig számtalan nemzetközi elismerés is követte. A 90-es évektől, csak a legismertebbek közül válogatva, az USA Katonai Fellebbviteli Bíróságának, az Ohioi Nemzeti Gárdának, majd az USA Hadsereg Jogi Szolgálatának tiszteletbeli tagságai elnyerése után – a kétoldalú kapcsolatokért kifejtett eredményes erőfeszítések elismeréseként – 2005-ben az Egyesült Államok elnöke Elnöki Érdemérmet (The Legion of Merit) is adományozott részére.

Tisztelt Gyászolók!

Dr. Kovács Tamás altábornagy úr katonai ügyésszé történt kinevezése óta a vezetői tisztségekben való emelkedése becsületes, kitartó, eredményes munkavégzése és a bajtársaival való őszinte, segítőkész együttműködése következménye volt. Személyes tapasztalatból tudom, hogy alárendeltjeivel és más beosztottakkal mindig türelmesen, emberségesen foglalkozott.

Jól ismerte beosztottjait. A fiatal útkereső munkatársát azzal bíztatta, „Jó tollad van, írj a szaklapba, ismerjék meg mielőbb a nevedet!”. Érettebb munkatársait is szakjogászi másoddiploma megszerzésére ösztökélte. Számtalan idegen nyelvi képzésre jelentkezést, külföldi ösztöndíjra pályázást támogatott.

Ennek a gondoskodásnak is köszönhetően, katonai ügyészek és vezető ügyészek nemzedékei nőttek fel irányítása alatt és azok a katonai ügyészségi munkatársak is, akiket az élet később más posztokra vezényelt, becsülettel megállták a helyüket.

Nem tudom, honnan volt szeretett Családja és sokoldalú szakmai tevékenysége mellett ideje erre is, de kifejezetten sokat törődött a nyugállományba vonult katonai ügyészek klubjának megszervezésével, rendezvényeik rendszeres látogatásával.

Ahogy többször fogalmazott, ügyésznek, katonai ügyésznek nem azért jelentkeznek az emberek, hogy meggazdagodjanak. Ez egy élethosszig tartó hivatás, amelynek belső mozgatórugói az igazságosság szeretete, a törvényesség tisztelete, a másokért történő tenni-akarás, a családba, a nemzetbe, a társadalomba vetett hit, hogy így gyermekeinkre egy jobb világot hagyhatunk.

Altábornagy Úr!

A ravatalodnál Tőled búcsúzó barátok és katonai ügyészek nevében elmondhatom, Neked ez sikerült. Családod szilárd támasza voltál és igaz katonaként megtetted, amit megkövetelt a Haza. Emlékedet közös barátainkkal együtt, családjaink körében is örökké őrizni fogjuk.

Megtiszteltetés volt, hogy a szárnyaid alatt szolgálhattuk a Hazát. Nyugodj békében!

 

Dr. Venczl László dandártábornok, 2020.08.27.