A Bibliotheca Juris Militaris (BJM) a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság által a 2018-2019-es éves kutatási tervben vállalt interneten elérhető sorozat, amelyben a Társaság tagjai, illetve olyan szakértők által készített, hosszabb művek szerkesztett megjelentetésére törekszik Társaságunk, amelyek a Társaság céljaihoz kapcsolódó kutatásokról, szakmai-tudományos megállapításokról számolnak be. A sorozat alapvetően elektronikusan jelenik meg, azonban a szükséges források rendelkezésre állása esetén annak egyes kötetei kis példányszámmal nyomtatásban is megjelentetésre kerülnek.

A BJM célja egyrészről publikációs teret nyitni minden a fegyveres védelem jogi, államtudományi, elméleti kérdéseivel foglalkozó munkának, amelyek a tudományos igényesség és a Társaság céljaival való egyezés mellett inspirálhatják az e területen folyó szakmai-tudományos diskurzust, de terjedelmüknél fogva meghaladják a folyóiratokban történő közlés kereteit.

A Bibliotheca Juris Militaris sorozat impresszum adatai:

Sorozatszerkesztő
Dr. Farkas Ádám PhD. főhadnagy

Felelős kiadó
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
1055 Budapest, Markó u. 27.

A kiadó képviselője
dr. Kádár Pál PhD., elnök

Megjelenik
Elektronikusan és nyomtatásban

ISSN
2630-9289 (nyomtatott)

Közzététel helye
www.hadijog.hu/bjm/

Az egyes kötetekben foglaltak kizárólag a szerzők szakmai álláspontját tükrözik és azok nem azonosíthatók sem a szerkesztő, sem a kiadók állásfoglalásaként.

A BJM eddig megjelent kötetei a linkre kattintva elérhetők.