Beszámoló és tisztújító közgyűlés

  • Post author:
  • Post category:Egyéb

Társaságunk a mai napon közgyűlést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermében, melynek keretében az elnökség beszámolt a társaság tavalyi tevékenységéről, illetve vázolta az ez évi terveket.

3

A felügyelő bizottság elnöke jelentést tett a vonatkozó időszak gazdálkodásának ellenőrzéséről, amit követően a megjelentek elfogadták a beszámolókat és jóváhagyták az idei év programját.

1

Az elnökség posztumusz Schultheisz Emil emlékérmet adományozott néhai dr. Soós László alezredes részére, amely elismerést egykori tagtársunk testvére vett át a közgyűlésen.

5

Mandátumának megszűnésével – színvonalas és lelkiismeretes munkájának elismeréseként – emléktárgyat kapott a leköszönő titkár, dr. Csiha Gábor alezredes.

4

A közgyűlés társaságunk új titkárának dr. Till Szabolcs ezredest választotta meg. Munkájához ezúton is sok sikert kívánunk!

2