Beköszöntő

Kedves Olvasónk!

Ön a Katonai és Hadijogi Társaság, régen várt, elektronikus folyóiratának első számát olvashatja honlapunkon.

Társaságunk 1997-ben azzal a céllal alakult, hogy tudományos igénnyel járuljon hozzá a katonai jog és hadijog – mint az állam-és jogtudomány, illetve a hadtudomány közötti határtudományok – műveléséhez.

A Társaság kapcsolatot tart a rokon kutatási területeken működő egyesületekkel, társaságokkal, oktatási intézményekkel és együttműködik a Brüsszelben alapított Nemzetközi Katonai Jogi és Hadijogi Társasággal.

Tartalmas tevékenységéből kiemelendő azt a tíz Budapesti Nemzetközi Büntetőjogi Konferencia, melyeken valamennyi kontinens képviseltette magát, zömében az európai uniós tagállamoktól kezdve, Dél- Koreán, és Brazílián át az Egyesült Államokig.

A Társaság szűkös anyagi erőforrásai azonban ez eddig nem tették lehetővé, hogy gazdag kutatásainak eredményeit az érdeklődők számára megismerhetővé tegye.

Ezt a hiányt pótolja most online kiadványunk, melynek megjelenésétől nem csak tudományos tevékenységünk megismerhetőségét, hanem azt is várjuk, hogy e különleges jogterületek művelőinek publikálási lehetőséget biztosítson.

Társaságunk és a lap szerkesztői igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a lap egyszerre legyen érdekes az olvasó közönség, az egyetemi hallgatók, a PhD kutatásokat végzők, valamint az elméleti és a gyakorlati szakemberek számára. A Nemzeti ISSN Szolgálat által ISSN számmal ellátott lap megjeleníthető a Magyar Tudományos Művek Tárában, valamint rövidesen az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumában is fellelhető lesz.

Bízva abban, hogy minél több a katonai jog és hadijog kérdéseivel tudományos igényességgel foglalkozó kutató tiszteli meg szerkesztőségünket kéziratának megküldésével, hasznos időtöltést kívánok olvasóinknak folyóiratunk társaságában.

dr. Székely György nyá. dandártábornok
a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke