Angol nyelvű különleges jogrendi kötetet jelentetett meg Társaságunk

  • Post author:
  • Post category:Hírek

Dr. Till Szabolcs Péter ezredes úr több évtizedes szakértői, kutatói múltra visszatekintő munkásságának új, angol nyelvű, különleges jogrendi tárgyú kötetét jelentette meg Társaságunk. A kötet rendkívül komplex, hiánypótló megközelítéssel vizsgálja az elmúlt időszakban Európában több okból is aktuálissá vált témakört és annak hazai vonatkozásait, amivel egyrészről a témakörrel kapcsolatos ismeretek gyarapítására, másrészről pedig a magyar vonatkozások egy olvasatának európai megismertetésére is lehetőséget teremt.

Nagy öröm Társaságunk számára, hogy e munkával is gyarapodhatott kiadványaink sora, hiszen ez a kötet méltán tükrözi tagtársaink sokrétű megközelítését és módot ad arra is, hogy Társaságunk az idegen nyelvű szakirodalmi körben is megismerhetővé váljon.