A Társaság Örökös Tiszteletbeli Elnöke

dr. Kovács Tamás nyá. altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész
(1940-2020)

1940. december 13- született Nagykónyiban. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát.

1965-ben a Szegedi Katonai Ügyészségen kezdte, fogalmazóként, katonai ügyészi pályafutását.1968-tól különböző beosztásokban és rendfokozatokban katonai ügyész. Tizenhat éven keresztül, vezérőrnagyként majd altábornagyként, katonai főügyész a legfőbb ügyész helyettese. 2006 októberében az Országgyűlés legfőbb ügyésszé választotta.

2010-ben történt nyugállományba vonulását követően az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának szakmai főtanácsadója.

Számtalan magyar és külföldi kitüntetés tulajdonosa.

1996 óta alapító tagja a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, mely célul tűzte ki a hazai katonai és honvédelmi, valamint a nemzetközi hadijog kutatását, tudományos fejlesztését. A Társaságnak tizennégy éven keresztül első, majd tiszteletbeli elnöke.

Nevéhez fűződik a Budapesti Nemzetközi Katonai Büntetőjogi konferenciák szervezése és bonyolítása.

1997-ben a Nemzetközi Jogi és Hadijogi Társaság igazgatótanácsának tagjává választották.

Katonatudósként ösztönzője volt a „ A Katonai Jogi és Hadijogi Szemlének” ahol rendszeresen cikkeket és összefoglaló tanulmányokat jelentet meg a katonai ügyészi hivatásrend múltjáról. Katonai ügyészi működése időszakában számos publikált katonai jogi  szakcikk szerzője volt.