A Társaság Honvédelmi Jogi És Igazgatási Kutatásokért Felelős Elnökségi Tagja

Dr. Farkas Ádám PhD. főhadnagy

2010. óta tagja a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, 2017-től az elnökség tagja.

1988-ban született Keszthelyen. Summa cum laude minősítésű jogász diplomáját 2012-ben a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, ahol előbb doktoranduszként, majd egyetemi tanársegédként oktatott a Jogtörténeti Tanszéken. Még 2012-ben megkezdte doktori tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, ahol 2015-ben abszolutóriumot szerzett, 2018-ban pedig “summa cum laude” minősítéssel szerzett PhD fokozatot. Oktatói tevékenységét 2015. november 9-e óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézetében folytatja, jelenleg a Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék részfoglalkoztatású egyetemi adjunktusa.

2013 szeptembere óta a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának kodifikációs területen dolgozó munkatársa, majd a Jogi Főosztály főosztályvezetőjének közvetlen beosztottja 2018. április 14-ig. 2014. április 7-e óta a Magyar Honvédség tisztje.

Számos az állam fegyveres védelmével foglalkozó közjogi, valamint honvédelmi jogi, jogtörténeti, továbbá katonai büntetőjogi tárgyú tanulmány, tanulmánykötet, kismonográfia és jogforrás-válogatás szerzője, szerkesztője.