A honvédelem és a Honvédség irányításának kérdései címmel tartott Társaságunk sikeres megbeszélést

  • Post author:
  • Post category:Hírek

2018. március 23-án a Központi Nyomozó Főügyészség Tanácstermében tartott sikeres workshopot Társaságunk a honvédelem és a Honvédség irányításának kérdéseiről.

A rendezvényen az érdeklődő Tagtársakon túl részt vett a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának és Védelmi Igazgatási Főosztályának főosztályvezetői, a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség képviselője, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság képviselője is.

1

Az élénk és konstruktív eszmecsere megnyitásaként a megjelentek három rövid előadást hallgathattak meg a téma egyes részterületeiről. Dr. Molnár Ferenc PhD ezredes úr, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezető-helyettese a civil-katonai kapcsolatok és a civil kontroll fejlődésének vázlatáról, újabb irányairól és kérdéseiről osztotta meg gondolatait. Ezt követően dr. Farkas Ádám főhadnagy, Társaságunk elnökségi tagja, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának tisztje és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének egyetemi tanársegédje a honvédelem irányításának közjogi rendszeréről és egyes kérdéseiről, átgondolandó elemeiről vázolt vitaindító nézeteket. Az előző két előadást kiteljesítve, dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr, Társaságunk elnöke, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője a Honvédelmi Minisztérium mint irányító szerv 1989-től kezdődő jelentősebb szervezetváltozásait és az integrált minisztériumi modell kialakulásának történetiségét és kortárs helyzetét tekintette át.

2 3 4

Az előadások után gyümölcsöző és konstruktív diskurzus alakult ki a résztvevők között, amely egyértelműen megmutatta, hogy szükség van a hasonló rendezvényekre ahhoz, hogy a kortárs jogi, igazgatási, szervezési, vezetési kérdéseket több szempont, több szakterület metszetében, valóban rendszerszemlélettel tudjuk megközelíteni és a kortárs biztonsági kihívások igénye szerint fejleszteni Magyarország hatékonyabb védelme érdekében.

5