“100 éves a Honvéd Ügyész” címmel tartott jubileumi konferenciát a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

“A 100 éves honvéd ügyész címmel 2012. október 27-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében tartott jogtörténeti konferenciát a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság.
A konferenciát dr. Székely György nyugállományú dandártábornok, címzetes főiskolai docens, a társaság elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a társaság csatlakozott a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke által elindított konferenciasorozathoz, amely a katonai jogalkotás százéves történetét tárja fel és méltatja. A résztvevők ezután néma főhajtással adóztak elhunyt kollégáik emlékének.A konferencia során a jogtörténeti kutatásokban jártas előadók az „ősjogtól” a középkoron és a világháborúkon át napjainkig tárták fel az igazságszolgáltatásban részt vevő ügyészek szerepét. Külön figyelmet szenteltek az 1912. évi XXIII. törvénynek, amely az igazságszolgáltatás résztvevőjeként külön nevesítette a honvéd ügyészt. 1912 után indult meg az önálló honvéd ügyészi szervezet kialakítása, amely kezdetben a honvédelmi miniszternek, 1953 óta pedig az egységes ügyészi szervezet részeként a legfőbb ügyésznek alárendelten működött. Az évtizedek során hatásköre többször változott, nyomozati, vádképviseleti és -felügyeleti jogköre azonban végig megmaradt. Különleges feladatát a fegyveres szervezetek szolgálati rendjének és fegyelmének, harckészségének védelme, a katonai eskü, a katonai törvények és szabályzatok betartásának ellenőrzése képezte. Feladatait önálló katonai szervezetként a legfőbb ügyésznek alárendelt katonai főügyész vezetése és irányítása alapján látta el. Tevékenységének elismeréseként a Honvéd Vezérkar főnök 2002-ben június 8-át a katonai ügyészi szervezet fegyvernemi napjává nyilvánította, a köztársasági elnök pedig csapatzászlót adományozott a szervezetnek. 2011. december 31-én a katonai ügyészség szervezeti önállósága megszűnt. A hivatásos állományú tiszti és tábornoki rendfokozatot viselő katonai ügyészek a jövőben a civil ügyészségeken teljesítik szolgálatukat.

A konferencián a hivatásos szolgálatot teljesítő katonai ügyészeken kívül nyugállományú volt munkatársaik, nyugalmazott hadbírák és jogi életünk jeles képviselői vettek részt.” írta a honvedelem.hu 2012-ben.

 

“100 éves a Honvéd Ügyész”

című jubileumi jogtörténeti-konferenciája.

A konferencia helye:
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszterme
1014. Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

 PROGRAM

2012. október 27.

14.00-14.10.       Megnyitó
Dr. Székely György
nyá. dandártábornok, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke

Első rész
Jogtörténeti előadások

14.10-14.30Dr. Gaál János alezredes budapesti fellebbviteli katonai ügyész
A katonai ügyészek jogelődei az „ősjog” és a középkor katonai igazságszolgáltatásában.

14.30.-14.50.  Dr. Csóka Ferenc nyá. alezredes levéltáros
Az 1912.évi XXXII. és XXXIII. Törvénycikk létrejöttének története.

14.50-15.10 Dr. Pap János nyá. ezredes volt ügyészségvezető
A honvéd ügyész 1912-1946 között.

15.10-15.30    Dr. Szabó István nyá. rendőr alezredes volt katonai főügyészségi ügyész
A katonai igazságszolgáltatás újjászervezése a II. világháború után.

 15.30-16.50 Dr. Csiha Gábor alezredes budapesti fellebbviteli  katonai ügyész
A katonai ügyészség szervezete 1946-tól 1953-ig.

Kávé szünet

 Második rész

16.10-16.30 Dr. Székely György nyá. dandártábornok volt fellebbviteli vezető ügyész
A katonai ügyészségek szervezete és működése 1953-1980 között.

16.30-16.50 Dr. Fejes Erik főhadnagy központi nyomozó főügyészségi katonai ügyész
A katonai ügyészség szervezeti változásai 1980-tól 2012. december 31-ig.

16.50-17.10 Dr. Ettig Antal ezredes legfőbb ügyészségi katonai ügyész
A katonai ügyészi szervezet jelképe és azok szimbolikája.

17.10-17.30 Dr. Kovács Tamás nyá. altábornagy volt legfőbb ügyész
A katonai ügyészségek szervezeti és eljárásjogi megoldásaival kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok.

17.30-17.40 Zárszó
Dr. Kovács Tamás nyá. altábornagy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tiszteletbeli elnöke

17.45           Állófogadás

 

A konferencia egyes előadásai elérhetők a TUDÁSTÁR felületén.