A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság lektorált, elektronikus tudományos folyóirata, melynek célja a Társaság által képviselt és gondozott szakterületek népszerűsítése, az e területen kutatók tudományos eredményeinek közzététele.

Impresszum

Főszerkesztő
Dr. habil. Hautzinger Zoltán PhD, rendőr ezredes

Társszerkesztők
Dr. Csiha Gábor alezredes
Dr. Farkas Ádám PhD. főhadnagy
Dr. Kelemen Roland

Felelős kiadó
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
1055 Budapest, Markó u. 27.

A kiadó képviselője
dr. Kádár Pál PhD, dandártábornok

Megjelenik
Elektronikusan 6 havonta és évközi különszámokkal

ISSN
2064-4558

Közzététel helye
http://www.hadijog.hu/

A borítót tervezte:
Czebe András (czprod.co@gmail.com)

A tanulmányokban foglaltak kizárólag a szerzők szakmai álláspontját tükrözik és azok nem azonosíthatók sem a szerkesztők, sem a kiadók állásfoglalásaként.

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.